Plavebné opatrenie č. 150/2018 o zrušení plavebných opatrení

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 150/2018 o zrušení plavebných opatrení