Plavebné opatrenie č. 151/2018 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 151/2018 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj