Plavebné opatrenie č. 01/2019 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 01/2019 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj