Plavebné opatrenie č. 02/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Gabčíkovo

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 02/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Gabčíkovo