Plavebné opatrenie č. 05/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 05/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov