Plavebné opatrenie č. 06/2019 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 06/2019 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo