Plavebné opatrenie č. 10/2019/UVC o výkone prác na uzavretej vodnej ceste Nosická priehrada

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 10/2019/UVC o výkone prác na uzavretej vodnej ceste Nosická priehrada.