Plavebné opatrenie č. 12/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 12/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj