Plavebné opatrenie č. 13/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 13/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj