Plavebné opatrenie č. 14/2019 o zrušení plavebných opatrení

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 14/2019 o zrušení plavebných opatrení