Plavebné opatrenie č. 15/2019 o verejnom podujatí na VC Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 15/2019 o verejnom podujatí na VC Dunaj