Plavebné opatrenie č. 17/2019 o signálnom značení na VC Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 17/2019 o signálnom značení na VC Dunaj