Plavebné opatrenie č. 36/2019/UVC o výcviku hasičských a záchranných jednotiek na UVC Vodné dielo Žilina

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 36/2019/UVC o výcviku hasičských a záchranných jednotiek na UVC Vodné dielo Žilina