Plavebné opatrenie č. 43/2019/UVC o výcviku Hasičského a záchranného zboru na UVC Ružín

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 43/2019/UVC o výcviku Hasičského a záchranného zboru na UVC Ružín