Plavebné opatrenie č. 61/2019 o verejnom podujatí na vodnej ceste Duna

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 61/2019 o verejnom podujatí na vodnej ceste Duna