Plavebné opatrenie č. 68/2019 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Gabčíkovo

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 68/2019 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Gabčíkovo