Plavebné opatrenie č. 75/2019 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 75/2019 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj