Plavebné opatrenie č. 94/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 94/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava