Plavebné opatrenie č. 95/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 95/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša