Plavebné opatrenie č. 96/2019 o cvičení hasičských jednotiek na vodnej ceste Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 96/2019 o cvičení hasičských jednotiek na vodnej ceste Dunaj