Plavebné opatrenie č. 126/2019/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Liptovská Mara

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 126/2019/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Liptovská Mara