Plavebné opatrenie č. 131/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 131/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj