Plavebné opatrenie č. 133/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 133/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj