Plavebné opatrenie č. 137/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 137/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj