Plavebné opatrenie č. 139/2019 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2019/2020

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 139/2019 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2019/2020