Plavebné opatrenie č. 141/2019 o prácach na Vodnom diele Gabčíkovo

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 141/2019 o prácach na Vodnom diele Gabčíkovo