Plavebné opatrenie č. 01/2020 o zrušení plavebných opatrení

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 01/2020 o zrušení plavebných opatrení