Plavebné opatrenie č. 02/2020 o zastavení plavby cez Vodné dielo Gabčíkovo

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 02/2020 o zastavení plavby cez Vodné dielo Gabčíkovo