Plavebné opatrenie č. 05/2020 o prácach na vodnej ceste Váh – VS Selice

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 05/2020 o prácach na vodnej ceste Váh – VS Selice