Plavebné opatrenie č. 06/2020 o potopenom plavidle v bazéne opravovne lodí (NOL) Prístavu Bratislava

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 06/2020 o potopenom plavidle v bazéne opravovne lodí (NOL) Prístavu Bratislava