Oznam – pozastavenie výkonu skúšok odbornej spôsobilosti

Dopravný úrad oznamuje, že v rámci preventívnych opatrení z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 až do odvolania pozastavuje vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla, vodcu malého plavidla, bezpečnostného poradcu podľa ADN a odborníka na plavidle podľa ADN.