Plavebné opatrenie č. 10/2020 o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 10/2020 o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR