Plavebné opatrenie č. 16/2020 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 16/2020 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo