Plavebné opatrenie č. 24/2020 o zrušení Plavebného opatrenia č. 22/2020 o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 24/2020 o zrušení Plavebného opatrenia č. 22/2020 o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR