Plavebné opatrenie č. 43/2020 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo

Dopravný úrad vydal  Plavebné opatrenie č. 43/2020 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo