Plavebné opatrenie č. 46/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Dopravný úrad vydal  Plavebné opatrenie č. 46/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov