Plavebné opatrenie č. 60/2020 o prácach v Prístave Bratislava – bazén Pálenisko

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 60/2020 o prácach v Prístave Bratislava – bazén Pálenisko