Plavebné opatrenie č. 70/2020 o prácach na vodnej ceste Váh

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 70/2020 o prácach na vodnej ceste Váh.