Oznam – Mimoriadny termín štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Č.j.  06315/2020/PBVCP-8                                                                          Bratislava 25.08.2020

 

O Z N A M

Mimoriadny termín štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

 

 

 

Dopravný úrad – Divízia vnútrozemskej plavby z dôvodu vyššieho počtu uchádzačov o vykonanie štátnej skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vyhlasuje mimoriadny termín skúšok, a to nasledovný:

Mimoriadny termín skúšok
Termín konania skúšky Posledný termín podania kompletnej žiadosti o vykonanie skúšky
28.09. – 01.10.2020 28.08.2020

 

Dopravný úrad si vyhradzuje právo z kapacitných dôvodov presunúť žiadosti na ďalší najbližšie možný termín skúšok. V prípade nízkeho počtu žiadostí o vykonanie skúšky si Dopravný úrad vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť termín skúšok.

Dopravný úrad NEORGANIZUJE KURZY A ŠKOLENIA pre získanie odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla a člena posádky plavidla.

Prosíme žiadateľov o skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla, aby používali aktuálne formuláre žiadostí uverejnené na webovej stránke DÚ (http://plavba.nsat.sk/odborne-sposobilosti/clen-posadky-plavidla/tlaciva-cpp/).

 

 

Ing. Mgr. Marek Benček

poverený riaditeľ

divízie vnútrozemskej plavby