Plavebné opatrenie č. 103/2020 o prácach na vodnej ceste Váh

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 103/2020 o prácach na vodnej ceste Váh