Plavebné opatrenie č. 113/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 113/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj