Plavebné opatrenie č. 114/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 114/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj