Plavebné opatrenie č. 118/2020 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 118/2020 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo

The Transport Authority issued  Navigation measure No. 118/2020 – Stoppage of navigation through Gabčíkovo locks