Plavebné opatrenie č. 121/2020 o zákaze vyplávania a vplávania do bazéna opravovne lodí (NOL) v Prístave Bratislava

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 121/2020 o zákaze vyplávania a vplávania do bazéna opravovne lodí (NOL) v Prístave Bratislava