Plavebné opatrenie č. 122/2020 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2020/2021

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 122/2020 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2020/2021