Plavebné opatrenie č. 127/2020 o zrušení Plavebného opatrenia č. 118/2020

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 127/2020 o zrušení Plavebného opatrenia č. 118/2020