Plavebné opatrenie č. 01/2021 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 01/2021 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo