Plavebné opatrenie č. 02/2021 o zrušení Plavebného opatrenia č. 01/2021

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 02/2021 o zrušení Plavebného opatrenia č. 01/2021