Plavebné opatrenie č. 06/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 06/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov