Plavebné opatrenie č. 10/2021 o vykonaní umelej záplavy ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 10/2021 o vykonaní umelej záplavy ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja